Үйл явдлын мэдээ
Улаанбаатар хот тойрсон төлбөр авах цэгүүдийн бэлэн орлого 1.6 тэрбум төгрөг байсан бол өдгөө 4.0 тэрбум төгрөгийн нэхэмжлэх үүсээд байна.Өөрөөр хэлбэл төлбөр авах цэгүүд цахимжсна...
2023.05.19 246
Санал асуулга
Таны бодлоор аль түвшний албан тушаалтан авлигад хамгийн их өртөх магадлалтай вэ?
Нийт санал :
ТАЦ-ын байршил
Холбоос